?מי אני

צלמת עיתונות ודוקומנטרי. חוץ מזה אוהבת אנשים, חובבת פיצות ומתה על מוזיקה, אבל זה כבר לשיחה אחרת